Inlenersbeloning

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning komt voort vanuit de cao die Breinstein volgt. Dit is de ABU-cao voor uitzendkrachten. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen, een brancheorganisatie waarvan uitzendbureaus lid kunnen worden.

In de ABU-cao is de term inlenersbeloning erg belangrijk. Met de inlenersbeloning is per 30 december 2019 wettelijk bepaald dat uitzendkrachten (onze (young) professionals) vanaf de eerste werkdag hetzelfde loon verdienen als de overige werknemers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de inlener (jij dus, als opdrachtgever).

Wil je meer weten over de inlenersbeloning? Dan verwijzen we je graag naar één van onderstaande websites:

De zes componenten

De inlenersbeloning bestaat uit tien componenten. Wanneer één van onze (young) professionals bij uw organisatie aan de slag gaat, dienen deze tien componenten vanuit jouw eigen CAO toegepast te worden.

Als er geen CAO geldt, moet er worden gekeken naar de arbeidsvoorwaarden zoals die bij jouw organisatie gelden. Als jouw organisatie een eigen arbeidsvoorwaardenregeling kent (boven op de cao) is deze regeling het uitgangspunt voor de inlenersbeloning.

Componenten

  • Functie inschaling en trede + geldende loon in de loonschaal
  • ADV/ATV (roostervrije dagen)
  • Toeslagen (overwerk, onregelmatige uren, verschoten uren, ploegendienst, feestdagen, fysiek belastende omstandigheden)
  • Kostenvergoedingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie (zoals – indien van toepassing – een reiskosten- en een thuiswerkvergoeding)
  • Loonverhogingen (initiële cao-verhogingen)
  • Periodieke loonsverhogingen (bijvoorbeeld na 1 jaar in dienst)
  • Vergoedingen van reisuren en/of reistijd
  • Eenmalige uitkeringen
  • Thuiswerkvergoeding
  • Vaste eindejaarsuitkering

Hoe gaat Breinstein hiermee om?

Breinstein is als intermediair bij wet verplicht om de inlenersbeloning juist toe te passen. Wanneer één van onze (young) professionals bij jouw organisatie aan de slag gaat, heeft Breinstein informatie nodig van jou, als opdrachtgever, om de inlenersbeloning te kunnen bepalen. Jij verstrekt de juiste informatie aan Breinstein via een getekend inleenformulier, Breinstein verwerkt dit op de juiste wijze.