Wat kan ik worden met een hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement?

Als student Bestuurskunde/Overheidsmanagement zie je wat er in je omgeving gebeurt. Je wilt een positieve bijdrage aan de samenleving leveren en bent daarin doortastend. 

Je bent veelzijdig en creatief en zet jouw creativiteit het liefst in om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Natuurlijk heb je daar wel het nodige lef voor nodig en moet je goed kunnen organiseren. Dat leer je allemaal tijdens je hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement.

Wat houdt Bestuurskunde/Overheidsmanagement in?

Een bestuurskundige stelt beleidsverbeteringen voor. Dat kan doordat hij of zij op systematische wijze maatschappelijke pijnpunten kan verklaren en nieuwe inzichten en kennis over bestaande vraagstukken ontwikkelt. 

Bestuurskunde of Overheidsmanagement is daardoor best bijzonder: niets blijft hetzelfde, de politiek en de maatschappij zijn altijd in beweging en het is nodig het beleid daarop aan te passen. Als bestuurskundige ben je dus ook continu in beweging: door in te spelen op maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden zoek jij naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Of dat nou op regionaal vlak is of internationaal, met een hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement hoef je je nooit te vervelen. Zo kun je je bijvoorbeeld bezighouden met het vluchtelingenvraagstuk, de Europese samenwerking of decentralisaties in het sociaal domein.

Wat leer je bij hbo Bestuurskunde/Overheidsmanagement?

Tijdens de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement is er veel aandacht voor onderzoeks- en beroepsvaardigheden. Als bestuurskundige kun je je doelen namelijk alleen bereiken door samen te werken met anderen en daarbij over de juiste kennis te beschikken. Daarom leer je te achterhalen welke partijen en welke informatie je nodig hebt om een maatschappelijk probleem op te lossen. Daarnaast leer je hoe je beleid kunt maken: van agenderen en ontwerpen tot besluitvorming, uitvoering en ten slotte evaluatie. Met vakken als recht, politiek, geografie en management, bereid deze opleiding jou voor op een functie met maatschappelijke impact. 

Praktisch leer je:

De hbo-bachelor Bestuurskunde en Overheidsmanagement bereidt je van A tot Z voor op dit afwisselende en uitdagende speelveld. Je ontwikkelt de benodigde onderzoeksvaardigheden, communicatieskills en doet natuurlijk ook kennis op van de juridische en economische aspecten die een rol spellen bij de vraagstukken die je tegenkomt. Na deze opleiding kun je:

  • maatschappelijke vraagstukken en politieke issues signaleren en een passend beleidsvoorstel formuleren;
  • samenwerken en belangen afstemmen met verschillende belanghebbenden;
  • zelf onderzoek verrichten, maar ook onderzoek van anderen beoordelen;
  • mensen en projecten managen.

Samenvattend leer je dus hoe je kunt adviseren op basis van de analyse van informatie uit verschillende bronnen en de weging van belangen. 

Spreekt het onderdeel informatiemanagement je aan? Dan heeft Breinstein een super post-bachelor Traineeship Informatiemanagement die focust op de ins en outs van informatiestromen én hoe je dat vertaalt naar praktische informatie.

Welke functies kun je uitvoeren na hbo Bestuurskunde en Overheidsmanagement?

Je wilt natuurlijk weten welke beroepen je kunt uitoefenen als je klaar bent met jouw studie tot bestuurskundige. Het werkveld van de bestuurskundige is dynamisch en dat zie je terug in de functies die je na je opleiding kunt vervullen. Enkele mogelijkheden zijn:

Beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker houd je je binnen een bedrijf of organisatie bezig met het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en evalueren van het beleid. Op welk terrein dat is, is vaak afhankelijk van het type organisatie. 

Wijkregisseur

De wijkregisseur is de spin in het web in de wijkaanpak. Samen met wijkbewoners, partners in de stad en collega’s zoek je naar kansen en mogelijkheden om het leven in de wijk te verbeteren.

Consultant bij een adviesbureau

Met je bachelor Bestuurskunde kun je ook prima terecht bij een adviesbureau als consultant. Door jouw scherpe analyse weet je immers al snel waar de schoen wringt en kun je een praktisch voorstel voor de verbetering van het probleem doen. 

Binnen welke sectoren kun je met een opleiding  Bestuurskunde en Overheidsmanagement werken?

De overheid is niet meer het enige sturende orgaan, ook het bedrijfsleven, particuliere organisaties en burgers pakken maatschappelijke vraagstukken aan. Daardoor zie je ook steeds meer publiek-private samenwerking. Zo worden belanghebbenden steeds vaker in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken. 

Daarom kun je met je hbo-bachelor Bestuurskunde en Overheidsmanagement ook steeds meer in het bedrijfsleven terecht. Natuurlijk is er ook bij non-profitorganisaties ruimte voor specialisten die verschillende belangen en standpunten met elkaar kunnen verbinden. 

In de praktijk werken de meeste bestuurskundigen echter nog bij een gemeente, ministerie en de politie, of bij bureaus die de overheid adviseren. Op de tweede plaats staan de organisaties die zich bezighouden met maatschappelijke kwesties. 

Welke vervolgopleidingen zijn er na hbo Bestuurskunde en Overheidsmanagement?

Ben je klaar met de opleiding, maar wil je nog verder studeren? Dan kun je ervoor kiezen de kennis die je opdeed tijdens hbo Bestuurskunde/Overheidsmanagement te verdiepen of te verbreden. 

Mogelijkheden daarvoor zijn:

  • Master Urban Management
  • Master Sociologie
  • Master Political Science 
  • Master Bestuurskunde
  • Master Social and Cultural Anthropology
  • Traineeship Informatiemanagement van Breinstein

ICT speelt een steeds in organisaties grotere rol. Tijdens je studie hbo Bestuurskunde en Overheidsmanagement leerde je dan ook al veel over informatiemanagement. Als dit jouw interesse heeft, kun je tijdens een Traineeship Informatiemanagement nog verder de diepte in gaan. Tijdens dit traineeship verbeter je jouw inhoudelijke en technische vaardigheden en kennis. Op persoonlijk vlak ga je ook de diepte in en werk je aan je soft skills.

Dit is de perfecte vervolgopleiding als je theorie en praktijk met elkaar wilt verbinden. Want tijdens je tweejarige Traineeship ga jij direct betaald aan de slag bij een topwerkgever met een opdracht waar je echt je tanden in kunt zetten.

Het traject bestaat uit:

√ Informatiemanagement & Design Thinking van Anna Snel van de VUCA Academy

De inhoudelijke basis van Informatiemanagement.

√ Persoonlijk ontwikkelprogramma

Waarin je onder begeleiding van een field coach op persoonlijk vlak het beste uit jezelf leert halen.

√ Sociaal Organisatorische Bedrijfskunde bij de Radboud Universiteit

Met een erkend certificaat op post-master niveau.

√ Lean, Agile, Scrum, ITIL en BISL

Je leert alles over deze bekende projectmanagement-methodieken.

Interesse in ons traineeship Informatiemanagement?

Ons Traineeship Informatiemanagement sluit perfect aan bij bepaalde aspecten van je Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Wil je meer weten over het traject en de mogelijkheden, kijk dan hier.

Of neem direct contact met ons op via e-mail of telefoon. Onze gedreven adviseurs gaan graag met jou in gesprek om te kijken welk vervolgtraject het beste bij jou past.

;