Wat is verandermanagement?

Niets is zo vrijblijvend als verandering. Wat de samenleving een paar jaar geleden zag als normaal, gaat de dag van vandaag anders en wordt aangeduid als het nieuwe normaal. Verandering is eeuwig en overal. Verandering vindt niet alleen plaats op individueel niveau, maar ook op organisatorisch niveau. Een begrip dat hierbij een grote rol speelt binnen organisaties is verandermanagement ofwel change management. Maar, verandermanagement wat betekent dat nou eigenlijk? En hoe passen organisaties dit toe? 

Definitie verandermanagement

Op het internet zijn er verschillende betekenissen te vinden van het begrip verandermanagement. Inhoudelijk is er geen eenduidige definitie te koppelen aan verandering. Verandering is namelijk niet iets dat wij daadwerkelijk kunnen zien met onze eigen zintuigen, maar wel iets wat in de omgeving gebeurt waar wij over praten. Wat verandermanagement echt kenmerkt is het feit dat het over een intentionele verandering gaat, iemand heeft een plan en de wil om iets te veranderen. Deze geplande verandering gaat anders dan de spontane verandering die personen meemaken naarmate zij ouder worden. Geplande verandering komt voort uit een beslissing die wordt genomen om een doelbewuste verbetering in een systeem te realiseren. De intentionele verandering is kenmerkend voor verandermanagement. Het kan bijvoorbeeld gaan om het veranderen van de cultuur, werkwijze of structuur binnen een organisatie. Het begrip betekent in essentie: het plannen, initiëren, realiseren, controleren en uiteindelijk toepassen van de verandering in de werkprocessen. Verandermanagement kan je toepassen op zowel corporate als op individueel niveau.

Unfreezing – moving – refreezing

Organisaties hebben de mogelijkheid om verandermanagement op verschillende manieren toe te passen. Er zijn verschillende onderzoekers met een eigen visie op het begrip en het toepassen hiervan. Kurt Lewin is een van deze onderzoekers met zijn eigen model dat uitlegt hoe een je een geplande verandering kunt doorvoeren – geen zorgen er zal geen wetenschappelijk jargon gebruikt worden.

 • Ten eerste is het van belang dat mensen zich bewust zijn van de
  vanzelfsprekendheden in een organisatie. Dit is de voorbereidende fase voordat de
  verandering doorgevoerd wordt. Hierbij kan je ook het gevoel creëren bij de medewerkers dat het noodzakelijk is om te veranderen, dit kan zijn doordat er veel vernieuwingen op de markt plaatsvinden.
 • Als het gevoel ontstaat bij medewerkers wat er vanzelfsprekend is en waarom dit anders kan is de mogelijkheid er ook om te veranderen. Vervolgens kan de verandering toegepast
  worden. Deze fase verloopt niet gemakkelijk, onder medewerkers kan er weerstand ontstaan.
 • Zodra de eerste twee stappen goed zijn verlopen, gaat het er bij de laatste fase om dat
  medewerkers de verandering accepteren en dat de verandering volledig is doorgevoerd.

Traineeship Informatie- en
Verandermanagement bij Breinstein

Verandermanagement kan over verschillende zaken gaan, zo ook digitalisering. De samenleving past dit meer toe en ook bedrijven investeren meer in een gedigitaliseerde toekomst. Doordat de digitale transformatie toeneemt binnen organisaties betekent dat ook de informatiebehoeften aan het veranderen zijn. Organisaties zijn meer op zoek naar nieuwe systemen en passen digitale werkwijzen vaker toe. Verandermanagement gaat vaak samen met informatiemanagement. Breinstein biedt een tweejarig informatie- en verandermanagement traineeship aan waarbij digitalisering naar voren komt. Het traineeship vormt een perfecte basis voor een carrière op het snijvlak van techniek, mensen en de werkprocessen binnen de organisatie.

;