Wat is informatiemanagement in 2022?

Wat is informatiemanagement in 2022?

Wil jij carrière maken in het informatiemanagement? Dat is een hele slimme keuze. In 2022 is informatiemanagement namelijk nog steeds een snel groeiende tak binnen de IT, want als informatiemanager ben je onmisbaar binnen een organisatie. In dit artikel vertellen we je alles over informatiemanagement, dus lees snel verder!

Wat is informatiemanagement nu eigenlijk precies?

In een notendop is informatiemanagement het beheren (managen) van informatie, waarin men afstemming zoekt tussen de mogelijkheden van de ICT en de gebruiker.

“Ik Google het wel even”

Jij wilde informatie opzoeken over informatiemanagement. Je dacht vast: ‘Dit kun je toch ook gewoon Googlen?’. Logisch, want dat is wat we tegenwoordig doen; ‘Oh ik had op een internetsite gelezen dat…’ of ‘Wacht ik zoek ’t even op, het liedje/woord/bedrijf is… ‘.

We verkrijgen in grote hoeveelheden allerlei informatie via Google, Facebook en alle bronnen die daaraan gekoppeld zijn. Informatie is overal en altijd beschikbaar, maar we vergeten vaak kritisch te zijn op deze informatie.

Waarom is informatiemanagement belangrijk?

Wat voor informatie er bij een organisatie in en uit gaat, is onderdeel van het managen van informatie. Het is ook erg belangrijk hoe dit wordt opgeslagen en wat er weg moet; ook wel archivering genoemd. Het opslaan van documenten gebeurde vroeger enkel op papier, nu is er de afdelingsschijf, je eigen schijf, je usb-stick, clouds én, nog steeds, papier.

Het overzichtelijk houden van wat er qua documentatie geproduceerd wordt in een organisatie, is een uitdaging. Kortom, informatiemanagement is nog nooit zo belangrijk geweest.[2] 

Informatiemanagement binnen de sectoren

Er is eigenlijk geen sector waar informatiemanagement niet van toepassing is. Want vele organisaties kampen met talloze bergen informatie, en deze bevatten vaak pareltjes.

Sommige traditionele sectoren hebben zelfs nog echte archieven met informatie op papier, maar de meeste bedrijven maakten al vele jaren geleden de omslag naar digitaal werken. Dat neemt niet weg dat de manier waarop de informatie werd en wordt opgeslagen vaak nog steeds niet optimaal is.

Sectoren waar informatiemanagement van belang is, zijn bijvoorbeeld de overheid, business en IT.

Welke beroepen sluiten aan op informatiemanagement?

Allereerst sluit het beroep van informatiemanager natuurlijk perfect aan op informatiemanagement. Verder zijn er beroepen binnen de ICT, Business IT & Management, Technische Bedrijfskunde, International Business and Management, en beroepen die passen binnen de tak van Informatiekunde en informatiespecialist die eveneens aansluiten of enigszins overlappen met informatiemanagement.

Ook functies als Project manager  en Consultant binnen de ICT, kunnen veel te maken hebben met informatiemanagement.

Wat doe je binnen het vakgebied informatiemanagement?

Het vakgebied informatiemanagement is breed. Denk onder andere aan:

Een strategische rol innemen

Bij veel processen binnen een organisatie wordt informatiemanagement ingezet om de doelstellingen en strategie verder uit te werken. Informatiemanagement zorgt voor een strategisch overzicht, waar het bedrijf op kan voortborduren.

In een cyclus werken

Binnen de cyclus van het informatiemanagement, zijn er verschillende fasen: het verwerven van informatie, het bewaren, en het verspreiden van informatie aan degenen die het nodig hebben. De cyclus kan eindigen met verwijdering of archivering.

Managen

Als informatiemanager ben je een van de pijlers binnen een organisatie. Informatiemanagement bestaat uit alle activiteiten die kenmerkend zijn voor management:

 • plannen
 • organiseren
 • structureren
 • verwerken
 • controleren
 • evalueren
 • rapporteren

Organisatie klaarmaken voor een nieuw tijdperk

Organisaties en medewerkers passen zich continu aan op de veranderingen in de omgeving. Informatie is hier key. Door de informatie goed te managen, speel je efficiënt en effectief in op alle nieuwe ontwikkelingen en maak je jouw bedrijf wendbaar.

Medewerkers samenbrengen en onderwijzen

Elke medewerker moet de vaardigheden aanleren om de informatie op te halen om zijn/haar werkzaamheden goed uit te voeren. Dit maakt ze productiever.

Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers zich gemotiveerd voelen om informatie in te voeren en gebruik te maken van de nieuwe systemen. Ook moet men zich veilig voelen om informatie te delen.

Welke opleidingen rondom informatiemanagement zijn er?         

Informatiemanagement is een groeiend beroep. Nieuwe ontwikkelingen zorgden voor nieuwe problemen. Maar omdat de vraag naar bekwame mensen steeds groter wordt, zijn er inmiddels een aantal opleidingen op het gebied van  informatiemanagement.

Vaak zijn er ook veel (young) professionals die al werkervaring hebben binnen een soortgelijk veld, maar op zoek zijn naar een verdieping of switch. Voor deze mensen zijn traineeships interessant.

Breinstein biedt een traineeship Informatiemanagement aan. Bij dit traineeship werk én leer je tegelijkertijd. Je werkt fulltime terwijl je twee keer per maand een trainings- of opleidingsdag volgt.

De opleiding volg je aan de Radboud Universiteit in samenwerking met de VUCA Academy en tijdens de Breinsteindagen werk aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Een paar voorbeelden van wat je leert tijdens de opleiding Informatiemanagement van Breinstein:

 • Alle ins en outs van informatiemanagement
 • Design Thinking

In de modules van de Radboud Universiteit behandelen we:

 • Sociaal-organisatorische bedrijfskunde
 • Systeemtheorie
 • Inrichtingsregelen: het ontwerp van organisatiestructuren
 • Informatiemanagement
 • HR- en kennismanagement
 • Veranderkunde en -management
 • Interventiemethodologie

In de modules van Breinstein leer je onder andere:

 • Het maximale uit jezelf te halen
 • Hoe om te gaan met weerstand
 • Werken aan leiderschap
 • Visueel te communiceren
 • Agile, Scrum (inclusief certificering), ITIL, en BISL
 • Lean Yellow & Green Belt (inclusief certificering)
 • Omgaan met stress en druk

Taken binnen het informatiemanagement

De taken die onder informatiemanagement vallen, verschillen per organisatie en functie. Toch zijn er een aantal taken en verantwoordelijkheden die we vrijwel terugzien bij elke rol binnen het informatiemanagement.

 • Relatie- en stakeholdermanagement: Een taak waarbij het sociale aspect terugkomt. Je organisatie, inclusief de relaties en alle stakeholders, moeten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom het informatiebeleid. In het beste geval levert de organisatie zelf actief een bijdrage aan het beleid.
 • Van theorie naar de praktijk: Binnen het informatiemanagement zorg je voor de vertaalslag van het strategisch plan naar bedrijfsprocessen en operationele handelingen. Ook zorg je ook voor de vertaalslag van operationele handelingen en bedrijfsprocessen naar een advies over strategische keuzes en beslissingen.
 • Vastlegging van het informatiebeleid.
 • Vaststelling op welke manier er invulling aan wordt gegeven.
 • Vaststelling hoe het beleid wordt uitgewerkt en nageleefd en hoe dit wordt getoetst.
 • Communiceren over het informatiebeleid en hoe het wordt gevoerd.
 • Afstemming met de partijen over de invulling van het beleid en communicatie hierover.
 • Het toetsen van activiteiten rondom de informatievoorziening.
 • Vaststellen, vastleggen en communiceren over het beleid en het beheren van de informatievoorziening.
 • Communiceren op strategisch niveau met het management, ICT en leveranciers.
 • De organisatie adviseren over het beheer en gebruik van de informatievoorziening.

Wij hopen dat je met dit blog een goed idee hebt gekregen van wat informatiemanagement inhoudt. Zie jij jezelf wel werken als informatiemanager? Neem dan contact met ons op en wie weet start jij binnenkort wel als trainee bij Breinstein!

;