Lean, Agile, Scrum & Kanban. Deel 1: Lean

lean-blog-breinstein

Tegenwoordig horen we dat bijna elke organisatie bezig is met veranderen en het integreren van de de nieuwe werkwijzen Lean, Agile, Scrum & Kanban. Termen die we volgens mij allemaal wel kennen, maar wat betekenen ze echt en wat betekent dit voor organisaties? In deze driereeks ga ik dieper in op deze onderwerpen. Dit artikel wijd ik aan Lean.

Het begint allemaal bij Ford

Lean Manufacturing is ontstaan vanuit de logistiek. Henry Ford integreerde als grondlegger van Lean als eerste het productieproces. Werk standaardiseren en van de productie een logisch proces maken, was hier de basis. Ook wel ‘flow’ productie genoemd, waarin alle overbodige activiteiten worden verwijderd uit het proces. Enige variatie bieden was echter nog niet mogelijk; alle auto’s zagen er hetzelfde uit.

Toyota wilde meer auto’s produceren, maar had niet de financiële middelen zoals bij Ford. Het leek hen echter wel mogelijk om met een aantal aanpassingen de continuïteit in het proces te verbeteren en een breder productaanbod te creëren. Met de ideeën van Ford zijn zij aan de slag gegaan en ontwikkelde het Toyota Production System met daarin het ‘Just in Time’ principe en het ‘Pull’ concept. Hierbij is de klant aan het stuur en wordt het bedrijfsproces pas gestart, zodra de kant hierom vraagt. Op deze manier begint men pas met werken wanneer dit nodig is en is het probleem rondom hoge kosten en grote voorraden opgelost.

De vijf principes van Lean

Toyota is zich blijven ontwikkelen en na vele jaren is Lean Thinking wereldwijd in verschillende organisaties terug te vinden. Rondom Lean Management zijn er vijf regels/principes waaraan gedacht moet zijn:

  1. Waarden: bedenk en bepaal wat de toegevoegde waarde is voor jouw klant.
  2. Waardestroom: bepaal hoe het proces eruit ziet.
  3. Flow: elimineer alle onnodige activiteiten en zorg voor goedlopend en vloeiend proces.
  4. Pull: de klant staat aan het stuur. Zodra de klant ‘vraagt’ wordt het proces gestart.
  5. Perfectie: streef continu naar verbetering. Voer stap 1-4 uit en waarborg dit. Hierbij is het zetten van kleine stapjes cruciaal. Grote plannen bedenken en uitvoeren voor de komende 10 jaar is niet meer realistisch.

Lean Manufacturing vs. Lean Six Sigma

Er zijn twee verschillende Lean stromingen. Hierboven heb ik Lean Manufacturing beschreven, waarin het gaat om productie en het proces rondom de productie. Lean Six Sigma combineert de invalshoeken logistiek en kwaliteit waarin men streeft naar een goede kwaliteit binnen een goedlopend en vloeiend proces.

Lean binnen de Overheid

Ondanks dat Lean is ontstaan om de logistiek te verbeteren en kosten te besparen is Lean in de afgelopen jaren niet meer weg te denken in het bedrijfsleven, maar ook niet binnen de overheid. Ook de overheid heeft te maken, zowel intern als extern, met productieprocessen. Deze processen kunnen en moeten eenvoudiger, efficiënter en vloeiender. Het is hierbij van belang dat iedereen binnen de organisatie de klant centraal zet, in elk proces.

Lean is een manier van werken dat gedragen moet worden door de hele organisatie. Het is belangrijk om de klant voorop te stellen en de productieprocessen zo effectief mogelijk in te richten. Een werkwijze die veel kan brengen en zeker goed past binnen de overheid.

;