Digitalisering en generatie Z

De maatschappij bestaat uit een grote diversiteit aan doelgroepen, met mensen uit diverse generaties. In deze blog lees je hoe (semi)overheid generatie Z het beste kan bereiken en welke rol digitalisering hierin speelt.

Generatie Z

Tot generatie Z behoren de mensen die zijn geboren tussen 1996 en 2015. Het eerste cohort van deze generatie begeeft zich momenteel op de arbeidsmarkt. De andere groep is veelal nog bezig met zijn of haar studie. Wat hebben mensen uit generatie Z met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal opgegroeid in een tijd met grote technologische vooruitgang; computers, game consoles, mobiele telefoons en apps. Mensen uit deze generatie zijn dan ook overwegend technisch vaardig.

Communicatie

Generatie Z heeft sinds diens jeugd de beschikking over digitale apparaten en social media. Volgens het AD beschikte ruim 99% van de jongeren in 2015 zelfs al over een smartphone.  (AD, 2020) Mensen uit deze generatie staan continu in contact met de buitenwereld middels hun telefoon, tablet of computer. Dit maakt dat ze een sterk gemeenschapsgevoel hebben. De kanalen waarop zij het meest actief zijn, zijn:

 • WhatsApp;
 • YouTube;
 • Instagram;
 • Snapchat;
 • TikTok;
 • LinkedIn.

Laatstgenoemde is vooralsnog het minst populair, maar blijft jaarlijks aan populariteit toenemen, omdat steeds meer generatie Z’ers zich op de arbeidsmarkt gaan bevinden.

Aandacht

Mensen uit generatie Z zijn veelal goed in multitasken en kunnen gemakkelijk de ‘echte wereld’ combineren met de digitale wereld. Dit doen zij veelal via diverse kanalen tegelijk. Zo is het niet ongebruikelijk om iets op te zoeken, terwijl ze zich in een gesprek bevinden, omdat zij van mening zijn dat dit waarde verrijkend kan zijn voor het gesprek. Hoewel dit wellicht positief klinkt, brengt het wel degelijk nadelen met zich mee. Zo hebben generatie Z’ers vaak een korte aandachtspanne van 8 seconden, waar dit bij generatie Y, de hieraan voorafgaande generatie, nog 12 seconden betrof.

Bereik

Hoe kun je de mensen uit generatie Z het beste bereiken? Digitaal! Ze spenderen uren per dag op hun mobiele telefoon, laptop en tv. Doeltreffende middelen om deze doelgroep te bereiken omvatten onder meer:

 • Search Engine Optimisation (SEO): het verbeteren van jouw website, zodat deze hoger in de zoekresultaten van zoekmachines als Google en Bing verschijnt;
 • Adverteren via kanalen als Instagram en Facebook: zeer gerichte marketing via een organisatiepagina, welke mensen kunnen ‘Liken’ en ‘Volgen’;
 • Blogs;
 • Winacties.

Veel van voornoemde middelen hoeven niet direct iets te kosten. Wil je echter doeltreffend een groter publiek bereiken? Dan is een investering in een marketingcampagne mogelijk interessant.

Kernwaarden

Nu duidelijk is hoe generatie Z het beste kan worden bereikt, is het van groot belang om te weten wat zij belangrijk vinden. Generatie Y heeft de opmars meegemaakt van de digitale innovatie. Voor generatie Z is dit nooit anders geweest; al vanaf jonge leeftijd is innovatie een vanzelfsprekendheid. Zij verwachten dus dat organisaties bij blijven en dat de klantwens leidend is.

Generatie Z is opgegroeid met vraagstukken rond vertrouwen in organisaties: hoe gaat Facebook om met mijn gegevens?; Is Google wel te vertrouwen? Wil ik wel dat organisaties mij gepersonaliseerde reclame kunnen bieden op basis van cookies? Deze generatie wil zich gehoord en vooral ook veilig voelen. Het is cruciaal dat een product of dienst hen dit idee geeft. Marketing kan hierin ook een belangrijke rol spelen.

Vorige generaties hebben veelal de opmars van online winkelen meegemaakt. Generatie Z beschouwt dit als een vanzelfsprekendheid. Om hen toch naar een fysieke winkel te lokken, is het erg belangrijk om authentiek te zijn. Doe iets wat anderen nog niet doen en val op!

In het werk vinden mensen uit generatie Z het van groot belang dat er niet enkel geld wordt verdiend, hetgeen vroeger het voornaamste uitgangspunt was om te gaan werken. Ze streven tevens persoonlijk geluk en groei na. Organisaties kunnen hier actief op inspelen door cursussen en workshops aan te bieden, teamwork te stimuleren en mensen actief te betrekken bij projecten en beslissingen.

Generatie Z ziet weinig onderscheid tussen thuiswerken en op kantoor werken. Juist in de coronaperiode is dit maar al te duidelijk geworden. Dit is geen onoverkomelijke hindernis. In tegendeel zelfs. De productiviteit is in veel situaties zelfs toegenomen. Een gezonde balans tussen thuiswerken en op kantoor werken is dan ook zeker aantrekkelijk te noemen.

Men hecht meer waarde aan contractuele en financiële zekerheid dan aan doorgroeimogelijkheden. Hierin verschilt generatie Z ook weer van generatie Y.

Trends en innovaties

Ten slotte is het goed om te weten welke trends en innovaties de komende tijd relevant zullen zijn. De Rekenkamer concludeerde in maart 2020 na een uitgebreide literatuurstudie dat er momenteel drie belangrijke opgaven zijn voor de overheid, wil zij grip kunnen krijgen op digitalisering:

 • Het centraal stellen van de gebruiker;
 • Het realiseren van de gewenste doelstellingen;
 • De democratische controle.
Gebruiker centraal stellen

Veel digitale voorzieningen bij overheidsinstellingen zijn onvoldoende ingericht met de eindgebruiker in het achterhoofd. Deze gebruikers hebben daarnaast gebrekkig zicht op de data in deze systemen, hetgeen de transparantie en toegankelijkheid ervan niet ten goede komt. Een ander hekelpunt bij overheidsinstellingen zijn vraagstukken omtrent privacy en beveiliging (AVG). Dit blijft ook in de toekomst dus nog erg relevant.

Realiseren gewenst doelstellingen

Digitale processen kunnen pas doelmatig worden toegepast wanneer er voldoende kennis, kunde en ervaring in huis is. Het is dus van belang om personeel aan te nemen dat over de juiste kennis en competenties beschikt; zowel intern als extern. Ook moet er meer dan nu worden samengewerkt bij digitaliseringsvraagstukken. Er wordt op dit moment vaak onvoldoende rekening gehouden met hoe digitale systemen zijn verweven en welke afhankelijkheden zij van elkaar hebben. Naast het ontwerpen van nieuwe systemen, moeten bestaande systemen adequaat worden onderhouden. Vaak is dit in onbalans, wat tot risico’s leidt.

Democratische controle

De kosten van IT-beleid zijn vaak onvoldoende inzichtelijk, waardoor de informatie ontbreekt om de juiste besluiten te kunnen nemen. Daarnaast is er onvoldoende zicht op kwaliteit en efficiëntie van IT-beheer; standaarden ontbreken of worden onvoldoende gehandhaafd. Risicomijdend gedrag resulteert daarnaast in een beperking van het leervermogen.

De komende jaren zullen enkele belangrijke technische innovaties ook hun weerslag hebben op de manier van het werken binnen de overheid. Een aantal van deze trends wordt hieronder benoemd. Denk hierbij aan:

 • Internet of Things (IoT): alle apparaten die met elkaar in verbinding staan met het internet en zo gegevens ontvangen en verzenden.
 • Big Data: door het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data, kunnen patronen worden ontdekt die anders mogelijk nooit aan het licht zouden komen.
 • Robotic Process Automation (RPA): het automatiseren van processen, zoals de administratie.
 • Machine Learning: gebruik maken van algoritmen, om hiervan te kunnen leren. Dit wordt veelal in risicoanalyses toegepast. Machine learning brengt risico’s en vraagstukken met zich mee, zoals op het gebied van privacy. In 2020 werd de software SyRI door de rechtbank te Den Haag verboden, omdat het niet duidelijk was welke gegevens op welke manier gebruikt werden.

Middels actieve en vooral ook digitale benadering kan een overheidsorganisatie overgaan tot het succesvol benaderen en bereiken van personen uit generatie Z. Belangrijk hierbij is dat de privacy continu wordt gewaarborgd, de persoon in kwestie zich gehoord en veilig voelt, en dat relevante trends en innovaties doorlopend worden bestudeerd voor eventueel praktisch nut.

;