Laurens Thomassen

Maak kennis met Laurens Thomassen

Hi! Mijn naam is Laurens, een 26-jarige young professional uit Roermond.

Als Bachelor of Business Administration met enkele jaren concrete werkervaring, ben ik continu op zoek naar manieren om mezelf verder te kunnen ontwikkelen. Ik ben leergierig en heb een absolute passie voor adviserend werk. Dit maakt dan ook dat ik graag met, en voor mensen werk.

Buiten werk kun je me vinden in de sportschool, het bos, op een terrasje, of op de bank. Ik ben een echte 'coffee lover' en groot fan van alles wat Japans is (met name de sushi).

Het Traineeship

IMP Informatiemanagement voor de praktijk
Academy for Information & Management, opgericht door Rik Maes

Deze opleiding biedt een combinatie van kennisoverdracht (theorie), competentie-ontwikkeling en cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Na deze opleiding hebben onze Young Professionals kennis van de fundamenten van informatiemanagement en technologie en zijn zij onder meer in staat een brugfunctie tussen business en ICT te vervullen, complexe informatiemanagement vraagstukken aan te pakken en organisatieveranderingen te begeleiden.

Breinsteindagen
Deze dagen bieden eencombinatie van persoonlijke- en kennisontwikkeling. Er wordt ingegaan op de volgende aspecten:

  • LeanYellow Belt & Green Belt
  • Scrum
  • Lean2Success
  • Storytelling
  • Omgaan met weerstand
  • Visueel communiceren
  • Generatie Y en stress
  • Leiderschap

Opleiding & Werkervaring

In grote lijnen:

o 2013: Halfjaar HBO studie Informatica gestudeerd. Helaas niet wat ik zocht. Zéér interessant, vooral de cursussen Bedrijfskunde i.c.m. IT, echter het pure en diepgaande programmeren echt een brug te ver.

o 2014-2018: HBO studie People & Business Management (nu: Business Studies ofwel Bedrijfskunde MER) gevolgd en met succes afgerond. Cursussen als: bedrijfskunde, bedrijfseconomie, commerciële economie, verandermanagement, gedragswetenschappen, persoonlijk leiderschap, innovatie & valorisatie, HRMen rechten.

o 2017: 3e-jaarsstage: bij Collé Rental & Sales een internationaal KTO uitgevoerd en op basis hiervan advies gegeven in het kader van verandermanagement om de dienstverlening en bedrijfsvoering te kunnen verbeteren.

o 2018: 4e-jaarsstage (afstuderen): bij Robomotive een internationaal KTO uitgevoerd, de customer journey in kaart gebracht van A-Z en concreet advies gegeven om de dienstverlening en bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren. Tevens een CRM module uitgebouwd in het op dat moment nieuwe ERP systeem RidderiQ. Hier tevens een handleiding voor geschreven.

o 2018-2020(+- 1,5jr): MKB Consultant bij Unique (Roermond/Maastricht). Hoofdelijk verantwoordelijke consultant recruitment, sales en vestiging. Superuser‘ grootste IT-project in de geschiedenis van USG People’ MySolution; coördinator, adviseur, tester en vraagbaak alle vestigingen in het land. Tijdens de coronacrisis is Unique helaas gesloten.

o 2020-2020(+- 0,5jr): Coördinator IND Taskforce bij zusterbedrijf StartPeople (Roermond/landelijk). Grootschalige wervingscampagne (project) van de minister van Justitie en Veiligheid begeleid. Team, doelstellingen, processen, kwaliteit, resultaten begeleid en gewaarborgd. SPOC voor de IND. Tegelijkertijd ook superuser MySolution.

Waarom heb ik gekozen voorInformatiemanagement

Mijn passie ligt bij de consultancy en in het bijzonder bedrijfskunde in combinatie met technologie of IT. Ik ben een adviseur in hart en nieren, waarvoor ik bij Unique en Start People enkel bevestiging heb gekregen. Ik heb affiniteit met digitale systemen en processen. Mens en organisatie nader tot elkaar brengen en daarbij vooral ook vooruit kunnen sturen vind ik fantastisch. Verandering is tegenwoordig de orde van de dag. De technologische ofwel informatierevolutie waarin we ons bevinden wordt met de dag belangrijker. Ik hoop hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen en daarbij zelf ook te kunnen groeien.

Ik ga de digitale wereld op mijn manier een beetje beter maken. Hoe? Dat kun je hier lezen!

Door met een open houding uitdagingen niet uit de weg te gaan. Ik wil leren en groeien door continu nieuwe informatie eigen te maken (training en eigen onderzoek).

Via Breinstein wil ik me ontwikkelen tot ervaren Informatiemanager/Verandermanager. Ik beoog iemand te zijn die mensen op persoonlijke wijze benadert, kritisch naar processen kijkt, inhoudelijke discussies niet uit de weg gaat, en mens en organisatie nader tot elkaar brengt. Als ik een organisatie kan helpen door ook maar één proces of werkwijze te verbeteren, dan heb ik mijn doel bereikt. Uiteraard streef ik altijd het maximale na.