Yvette Kooreman

“Ik durf als digitaal talent altijd en overal vragen te stellen en tegen de impliciete hiërarchie aan te schoppen. Dat werkt ontwapenend. Mensen zien mij als een fijne sparringpartner. Ik hoef hier bij de gemeente geen complete verandering teweeg te brengen, de meerwaarde zit er voor mij in dat je mensen binnen de organisatie ook kennis laat maken met jóuw visie en ideeën. Daar groeit uiteindelijk iedereen van.”

Welke werkzaamheden voer je uit bij jouw opdrachtgever?

“Ik ben nu voor de tweede keer bij dezelfde opdrachtgever (A2 Samenwerking). Voorheen was ik Adviseur Informatiemanagement (ter vervanging van een collega met zwangerschapsverlof). Ik was Adviseur I&A voor de invoering van de Omgevingswet, met name wat betreft de aansluiting op het DSO. Ik coördineerde dit voor drie gemeenten. Daarnaast was ik lid van de projectgroepen ‘Zaakgericht Werken’ en ‘Inrichting en Implementatie van Topdesk. Ook adviseerde en begeleidde ik de drie gemeenten in hun ICT-behoeften. Ik deed gedegen onderzoek als basis voor het opstellen van mijn advies. Verder maakte ik bestuursvoorstellen in het kader van de aankoop van software en aanpassingen in het gemeentelijke applicatielandschap. Tot slot onderhield ik de contacten met softwareleveranciers”

Wat zijn je belangrijkste taken in je huidige rol?

“Nu ben ik terug bij dezelfde organisatie, maar dan als Projectmedewerker Informatie & Automatisering. Samen met een aantal collega’s doe ik de projectleiding voor onder meer de implementatie van Teams, de invoering van Datagedreven Werken en de aansluiting op het DSO (Omgevingswet-gerelateerde software-omgeving).”

Hoe komt het dat je bij dezelfde opdrachtgever bent gebleven?

“Mijn vorige opdracht was bij een bedrijf in de evenementenindustrie. Zodra de coronacrisis begon moesten zij zo veel mogelijk kosten gaan besparen, daar viel ook mijn project onder. In de tussentijd was eigenlijk een andere young professional van mijn klas aangenomen als Projectmedewerker bij de A2 Samenwerking. Omdat inwerken in deze tijd erg lastig is (en de organisatie erg complex) konden ze hem helaas niet aannemen. Omdat ik niet ingewerkt hoefde te worden en al bekend was met de gang van zaken binnen de organisatie kon ik deze functie innemen.”

Wat zijn belangrijke recente ontwikkelingen binnen de sector waarin jij werkzaam bent?

“Ik zie bij de lokale overheden dat zij zeggen steeds meer met data te willen doen, maar het erg moeilijk vinden om dit ook daadwerkelijk uit te dragen en te realiseren. Dit heeft onder andere te maken met trage besluitvorming en investeringskosten, maar angst speelt ook zeker een grote factor. Jonge mensen in je organisatie kunnen deze overgang wat makkelijker begeleiden of opstarten.”

Wat is jouw toegevoegde waarde als young professional binnen de A2 Samenwerking?

“Ik durf altijd en overal vragen te stellen en tegen de impliciete hiërarchie aan te ‘schoppen’. Collega’s denken dan vaak hetzelfde, maar vinden het moeilijk om uit te spreken, bijvoorbeeld omdat ze er al heel lang werkzaam zijn en altijd dingen op een bepaalde manier hebben gedaan. Wat ik heb ervaren, is dat mijn houding juist ontwapenend werkt. Dit werkt in de hand dat mensen mij als een fijne sparringpartner zien. Je kijkt als jongere toch net even anders naar de gang van zaken binnen een overheidsorganisatie. Dat wil niet zeggen dat je een complete verandering teweeg moet brengen. De meerwaarde zit er voor mij in dat je de mensen binnen de organisatie ook kennis laat maken met jouw visie en ideeën. Daar groeit uiteindelijk iedereen van.”