Nadia Mahyou

“Voor een organisatie is het inhuren van een young professional vaak makkelijker dan het aanstellen van een nieuwe medewerker. Op die manier kon er bij mijn opdrachtgever toch op korte termijn een inhaalslag gemaakt worden en liepen de achterstanden niet verder op.”

Kan je wat meer vertellen over je opdracht?

“Bij mijn huidige werkgever, de Belastingdienst, voer ik verschillende werkzaamheden uit. Het werk dat ik doe is heel divers. Ik ben onder andere datacoördinator, wat inhoudt dat ik me bezig houd met alles dat betrekking heeft op de AVG en privacy binnen de afdeling communicatie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de continuïteit van de vitale processen op mijn afdeling en alles wat betrekking heeft op de informatiebeveiliging. Tot slot vallen ook data beheersing en informatiehuishouding onder mijn verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat ik zorg voor de naleving van de archiefwet, zodat documenten niet onnodig worden opgeslagen en geraadpleegd. Voor mijn werkzaamheden woon ik meerdere overleggen bij, zoals het tactisch beveiligingsoverleg waarin de beveiligingsonderwerpen belastingbreed worden besproken. Heel divers, dus.”

Er speelt momenteel veel bij de Belastingdienst. Kan jij iets meer vertellen over wat jij hier van merkt?

“Op dit moment zijn er verschillende punten waarop de Belastingdienst zich aan het ontwikkelen is. De afdeling Toeslagen en de douane worden afgesplitst van de Belastingdienst. Daarnaast lopen er verschillende projecten zoals het rechttrekken van de autorisatiemodellen binnen de Belastingdienst. De invoering van het rollenmodel 2.0 – zoals dit project heet – valt voor de afdeling communicatie onder mijn verantwoordelijkheid.”

Wat is jouw toegevoegde waarde bij je opdrachtgever?

“Mijn toegevoegde waarde als young professional bij de Belastingdienst is zeer groot nu de functie die ik vervul lange tijd stil heeft gelegen. Dit betekent dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Ik ben daarom als eerst begonnen met het maken van een overzicht waardoor de directeur en anderen nu beter zicht hebben op de werkzaamheden van de adviseur beveiliging. Dit overzicht miste namelijk, waardoor het niet duidelijk was welke onderwerpen opgepakt dienen te worden. Voor een organisatie is het inhuren van een young professional makkelijker dan het aanstellen van een nieuwe medewerker. Op die manier kan er toch op korte termijn een inhaalslag gemaakt worden en lopen de achterstanden niet verder op.”