Laura Borghans

“Iedereen bij de organisatie waar ik zit is ontzettend druk. Young professionals zijn bij uitstek geschikt om extra handjes te bieden. Een win-win-situatie, want als young professional doe je in korte tijd veel ervaring op. Mijn belangrijkste toegevoegde waarde? Mijn nieuwe, frisse, soms kritische blik.”

Welke werkzaamheden voer je uit bij jouw opdrachtgever?

“Ik werk voor de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ik projectmedewerker binnen voor het Microsoft 365 project. Ik houd me specifiek bezig met de communicatie binnen het project in de adoptiefase. Binnen de Radboud Universiteit krijgen alle gebruikers – docenten, studenten, onderzoekers en ondersteuners – toegang tot de Microsoft 365 applicaties. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de veranderingen en weet hoe ze straks gaan (samen)werken in de nieuwe digitale werkomgeving.
Daarnaast coördineer ik de uitvoering van de DPIA’s. DPIA’s staat voor Data Protection Impact Assessment, in het Nederlands gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. Je kunt het zien als een soort privacy audit. Vanuit de AVG is het verplicht om een DPIA uit te voeren bij onder andere de implementatie van een nieuw systeem. Uit de DPIA’s komen advies en maatregelen naar voren die ingevoerd moeten worden.”

Wat zijn recente ontwikkelingen binnen de sector waarin jij werkzaam bent?

“Binnen de Radboud Universiteit en andere onderwijsinstellingen is er een grote omschakeling geweest naar online lesvormen. Veel onderwijsinstellingen zijn of gaan over naar Microsoft 365. Echter wordt er ook gebruik gemaakt van Zoom en andere tools. De docenten binnen de Radboud hebben bijvoorbeeld net hun hele lesprogramma ingevuld in Zoom en zullen uiteindelijk een overstap gaan maken naar Teams. Met name ook omdat Zoom minder veilig is.”

Wat is jouw toegevoegde waarde als young professional binnen de organisatie waar je werkzaam bent?

“Iedereen binnen de Radboud Universiteit is ontzettend druk. Op veel plekken komen ze handjes te kort. Young Professionals zijn bij uitstek geschikt om extra handjes te bieden. Een win-win-situatie. Voor young professionals om meer ervaring op te doen en voor de organisatie om extra handjes te krijgen. Plus, als je als externe binnenkomt heb je veel meer zicht op ontwikkelpunten en kun je kritische vragen stellen waarom bepaalde processen op een bepaalde manier lopen. Ik zorg dus voor een nieuwe, frisse en kritische blik.”