Wat doet een provincie

Met het oprichten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 zijn de eerste provincies ontstaan. Ondertussen bestaat Nederland uit 12 provincies die een regionale bestuurslaag vormen tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. 12 verschillende provincies, maar wat doet een provincie nou eigenlijk?

Wat zijn de taken van een provincie

Voor de provincies ligt de invulling van de taken niet vast. Wel zijn er hoofdlijnen, zo bepaalt de provincie kwesties over ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Hiervoor kijken ze naar de beschikbare ruimte en hoe deze het best in te delen is. Ze zijn verantwoordelijk voor milieubeheer. De milieuwetten moeten worden nageleefd en ze kijken waar mogelijke ruimte is voor groene energie mogelijkheden.

De provincie zorgt voor de samenleving door voldoende sportgelegenheden aan te bieden. Verder moet de provincie veiligheid bieden voor de samenleving. Er moet bijvoorbeeld op elke plek binnen de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kunnen zijn. Ook zijn zij betrokken bij het herstel en behoud van monumenten, archeologie en bibliotheken.

Nederland is een waterland. Dit houdt voor de provincies in dat het zorg draagt voor de waterhuishouding. Het waterpeil moet goed zijn en het water moet veilig en schoon zijn. Daarnaast zorgt de provincie ook voor de infrastructuur. De provinciale wegen, fietspaden en bruggen vallen hier bijvoorbeeld onder.

Tenslotte is het de taak van de provincies om toezicht te houden op de gemeente. Elk jaar moeten de begroting en jaar rekening goedgekeurd worden door de provincie.

Digitalisering

Op elke laag binnen de overheid wordt hard gewerkt aan digitalisering. Bij de gemeente betekent dit bijvoorbeeld dat burgers hun aanvragen digitaal kunnen doen. Bij provincies draait het meer om de processen efficiënter, klantvriendelijker en transparanter te maken. De kennis hiervoor ontbreekt soms. Een onafhankelijke adviseur kan probleemoplossend werken. Deze moet kennis hebben van de software-producten en van zaakgericht werken.
Dit kan een taak zijn voor de informatiemanager van generatie Einstein.

;