Wat doet een gemeente?

Dat je bij de gemeente moet zijn voor zaken die betrekking hebben op je identiteitsbewijs, rijbewijs of om een verhuizing door te geven weet een ieder. Voor mij waren andere taken die gemeenten vervullen minder inzichtelijk. Wat doen gemeenten nou precies? Volgens deGemeente.nl kun je in grote lijnen zeggen dat de gemeente voor zaken zorgt die direct in jouw buurt spelen. En dat de gemeente taken uitvoert in opdracht van de Rijksoverheid. Taken van gemeenten en de wijze waarop deze door gemeenten uitgevoerd moeten worden, liggen dan ook vast in landelijke wetten. Een voorbeeld daarvan is het uitgeven van officiële documenten aan haar inwoners. De gemeente voert ook dienstverlening uit op andere gebieden. Zo houden gemeenten zich onder andere ook bezig met openbare orde en veiligheid, zorg, integratie en onderwijs.

Digitale innovatie

Digitale innovatie heeft steeds meer invloed op ons leven en werk. Ook voor de dienstverlening van gemeenten zorgt dit voor veranderingen. Zo maakt het loket op het gemeentehuis plaats voor digitale loketten. Je kunt tegenwoordig via de website een afspraak inplannen bij de gemeente, een product opvragen of een verhuizing doorgeven. Voor de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT-producten. Om slim op innovaties in te spelen is het van belang dat werk of bedrijfsprocessen inzichtelijk worden.

Als Breinstein trainee informatiemanagement ben ik werkzaam bij de gemeente. Ik werk hier in het kader van Digitale Agenda 2020. De gemeente waar ik werkzaam ben bereidt zich voor op de implementatie van MijnOverheid. Om processen van berichtgeving met de burger zo goed mogelijk in te richten, ga ik in gesprek met verschillende teams. Voordelen die te halen zijn uit de toenemende en veranderende digitale oplossingen worden zo inzichtelijk. Maar ook knelpunten voor de implementatie worden op deze manier vroegtijdig ontdekt. Centrale vragen zijn; waar komt informatie vandaan en waar is het vervolgens voor nodig? Als trainee vind ik het dan ook een leuke uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren.

MijnOverheid

MijnOverheid is een landelijke voorziening. Het zal veilig communicatie verkeer bieden tussen gemeenten en de burgers. Het geeft inwoners toegang tot post van verschillende overheidsorganisaties en persoonlijke gegevens. Fysieke post zal op deze manier worden vervangen. Op termijn zullen ook aanvragen (bijvoorbeeld een vergunning aanvragen) hierop te volgen zijn. Aansluiten zal dan ook bijdragen aan de efficiëntie van dienstverlening door de gemeente.

Communicatie tussen gemeenten en bedrijven gaat ook steeds meer digitaal. Er wordt bij de gemeente waar ik werkzaam ben dan ook een collaboration platform geïmplementeerd. Deze moet gaan dienen als veilige informatievoorziening van projecten binnen de gemeente met andere ketenpartners.

De gemeente blijft zich zo (innovatief) ontwikkelen op het gebied van informatievoorziening. Dit heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van haar dienstverlening. En komt zo een stuk dichterbij het doel van Agenda2020: Open en transparant deelnemen aan de participatiesamenleving.

;