Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken, smart working, werken 2.0 en flexwerken. Het zijn termen die je nu veel hoort, maar die al heel wat jaren bestaan. Toch zijn nog veel organisaties bezig om Het Nieuwe Werken ‘in te voeren’. Invoeren vind ik altijd een interessante term, want dat doet denken dat je iets fysiek aanpast in de organisatie (zij het een nieuw systeem, werkwijze of device), en het de volgende dag gelijk opgepakt of gebruikt wordt door de mensen in de organisatie. Zo heb ik de invoering van Het Nieuwe Werken bij een opdrachtgever mogen aanschouwen en gezien dat dat niet van de ene op de andere dag is ingevoerd.

Wat is Het Nieuwe Werken nou precies?

Er zijn veel definities te vinden voor Het Nieuwe Werken. Deze hebben o.a. te maken met slimmer, efficiënter en effectiever werken, maar ook bijvoorbeeld nieuwe manieren van leiding geven. Vaak komt het erop neer dat organisaties hun werkomgeving zo inrichten dat de medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken, en dus eindverantwoordelijk zijn voor de inrichting en resultaten van hun eigen werk. Bij mijn opdrachtgever werd gekeken naar drie dimensies van het Nieuwe Werken, zoals deze ook in wetenschappelijke artikelen zijn terug te vinden, namelijk “Bricks, Bytes & Behaviour”.

Bricks

Ook wel de fysieke werkomgeving. Het kantoor werd zo ingericht dat het een mooie en open werkomgeving creëert dat uitnodigt om samen te werken, geconcentreerd te werken (concentratieruimtes), in teamverband te werken (projectruimtes), informeel te kletsen (zogeheten ‘huiskamers’), ongestoord te telefoneren (belhokjes), en voor meerdere doeleinden te kunnen vergaderen. Dagelijks is er plek voor 70% van alle medewerkers, omdat de overige twee dimensies ervoor moeten zorgen dat dat percentage niet overschreden wordt. Zoals ik eerder al zei zal dat, zolang de andere twee dimensies minder goed zijn aangepakt, niet vanaf dag 1 na de verbouwing goed gaan.

Bytes

De technologische dimensie, richt zich op alle aspecten die te maken hebben met de toepassing en het gebruik van ICT. Voordat het kantoor werd verbouwd was het al mogelijk om vanuit huis in te loggen in het systeem en toegang te hebben tot alle applicaties. Dat is stap één. Maar helaas ontbraken er nog een aantal elementen die wel nodig zijn om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. Niet iedereen had een laptop of mobiele telefoon van de werkgever om ook daadwerkelijk thuis of op een externe locatie in te kunnen loggen. Ook was het nog niet mogelijk om via videoconferencing deel te nemen aan vergaderingen op afstand. En bij het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor kwamen er nog meer verzoeken binnen op het gebied van ‘bytes’, waaronder één waar ik verantwoordelijk voor ben geweest: een app die in kaart brengt waar een vrije werkplek te vinden is in het flexkantoor en die laat zien waar je collega zit.

Er zijn allerlei manieren om dit te meten: sensors onder de bureaus en in de ruimtes, inloggen in het systeem, scannen van QR codes etc. Een dergelijke app kan de medewerkers natuurlijk ondersteunen bij de nieuwe werkwijze, maar hoe dan ook valt of staat de nieuwe werkwijze bij de derde dimensie…

Behaviour

Het gedrag van leidinggevenden en medewerkers in de manier waarop zij werken en leidinggeven is cruciaal om aandacht aan te besteden, want ook met de ultieme ‘bricks’ en ‘bytes’ kan een medewerker blijven werken zoals hij of zij altijd deed. Daar komt dan waarschijnlijk wel de nodige irritatie bij kijken omdat hij of zij geen plek kan vinden in het gebouw met maar ruimte voor 70% van de medewerkers. Je kunt dan, zoals mij gevraagd is, op zoek gaan naar technologie die het vinden van die plek vereenvoudigd, maar ik denk dat een groter aandachtspunt toch dat gedrag moet zijn. Als meer medewerkers op andere plaatsen gaan werken, en wat vaker de telefoon oppakken om elkaar te vinden, dan hoef je misschien niet weer te gaan kijken naar je ‘bricks’ en je ‘bytes’.

Ook denk ik dat gedrag van de drie dimensies nu eenmaal het langst duurt. Je kunt allerlei interventies bedenken, maar uiteindelijk is het een kwestie van gewenning en voor jezelf uitproberen wat het beste past bij jou en jouw werk. Deze duur kan wel korter zijn als medewerkers actief betrokken zijn bij de invoering van Het Nieuwe Werken, waardoor ze het gevoel hebben dat het gebouw naar hun wens is ingericht, en niet zomaar een kopie is van een bepaalde trend.

De conclusie die ik uit mijn eigen ervaring kan trekken is dat de drie dimensies “Bricks, Bytes en Behaviour” vaak apart van elkaar worden opgepakt, omdat het om drie hele verschillende disciplines gaat. Gevolg is dat dingen in de aparte dimensies niet zo goed op het juiste moment op elkaar aansluiten. Hoe zou jij ervoor zorgen dat de drie disciplines een goed aaneengesloten concept neerzetten om zo Het Nieuwe Werken vlekkeloos in te voeren?

;