Mijn traineeship Data Science

data-science

Op 1 februari ben ik begonnen als trainee Business Analytics & Data Science bij de Gemeente Den Haag. Ik werk voor het programma Grip op Sturing binnen de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten (SZW). Binnen deze dienst houdt men zich onder andere bezig met allerlei zaken rondom de bijstand. Zoals bij vele organisaties is er ook hier een continue behoefte naar informatie. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de mensen die bij ons in de bijstand zitten? Hoeveel zijn er ingestroomd en uitgestroomd uit de bijstand? Hoe effectief helpen wij mensen uit de bijstand? Hoe duurzaam is deze uitstroom? En ga zo maar verder.

Business Intelligence

Momenteel voorzien drie afdelingen in deze informatiebehoefte: 1. Business Intelligence (BI), weergeven van de huidige stand van zaken door middel van dashboards. 2. Beleidsonderzoek, verklaren van de gevonden cijfers/trends aan de hand van statistiek. 3. Team analyse, doen van korte termijn analyse door slim gebruik te maken van Excel functies. Ik werk vanuit een programma dat als missie heeft op een slimmere manier de organisatie te kunnen sturen. Hiervoor werk ik voornamelijk samen met deze drie afdelingen.

Wat is Big Data nou eigenlijk?

Vanuit het programma werd mij de vraag gesteld: Wat is Big Data nou eigenlijk? Kunnen wij er binnen de dienst SZW wat mee gaan doen?  Zo ja, hoe ziet dat er dan uit en wat hebben we daarvoor nodig. Een erg brede vraag! De eerste stap was ervoor zorgen dat men elkaar begrijpt en er één taal gesproken wordt wanneer Big Data of Data Science ter sprake komt. Wat wordt er bijvoorbeeld bedoeld met een Big Data Platform, Big Data Tools en Big Data Analytics? Om dit te bereiken heb ik samen met een collega een inspiratiesessie georganiseerd bij het CBS. Tijdens deze sessie hebben we de directieleden van SZW meegenomen in het Data Science werkveld met behulp van gastsprekers van de Haagse Hogeschool en de Nationale Politie. Ook hebben we ze zelf aan het werk gezet en gevraagd om een lijst te maken met onderwerpen uit hun dagelijks werk die binnen dit werkveld passen. Het resultaat: zeer enthousiaste directieleden die vol zaten met ideeën om wat zij gehoord hadden toe te passen binnen SZW!

data-science
Data-Science

Data Science initiatieven

Sinds deze sessie houd ik mij bezig met twee soort werkzaamheden: enerzijds probeer ik een faciliterende rol te spelen in het bij elkaar brengen van verschillende Data Science initiatieven. Binnen de Gemeente Den Haag wordt namelijk bij verschillende afdelingen nagedacht over hoe zich te ontwikkelen binnen het Data Science werkveld. Om een goed overzicht te houden en te weten waar we van elkaar kunnen leren, elkaar ondersteunen of samenwerken heb ik een werkgroep opgericht die maandelijks samenkomt om de voortgang van de verschillende initiatieven te bespreken. Hierbij proberen we ook aansluiting te zoeken bij andere diensten die dichtbij SZW staan, zoals Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). De kennis die ik opdoe uit deze werkgroep verspreid ik middels presentaties bij relevante afdelingen van SZW.

Op de hoogte blijven

Ook probeer ik op de hoogte te blijven van ontwikkelingen buiten de Gemeente Den Haag. Hiervoor woon ik relevante congressen bij op het gebied van Data Science en gemeenten. Ik onderhoud mijn contacten bij het CBS om op de hoogte te blijven van de projecten die het Centre for Big Data Statistics doet en ik doe verschillende werkbezoeken bij andere gemeentes zoals Amsterdam en Rotterdam.

Big Data Analytics

Anderzijds houd ik mij bezig met de uitvoering van verschillende projecten. Momenteel ben ik bezig met een project waarbij we willen voorspellen wat de instroom voor aankomend jaar gaat worden per maand. De vragen waar wij nu mee worstelen zijn: Wat zijn relevante indicatoren om mee te nemen? Kunnen we dat onderbouwen met statistiek? Kunnen we data van externe partijen krijgen, zo ja op welk niveau is dat? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het ook hier van belang goed te schakelen met de verschillende afdelingen die zich bezig houden met data.

Arbeidsmarktinformatie

Een ander project heeft als doel het verkrijgen van zo gespecificeerd mogelijke arbeidsmarktinformatie. Om mensen in de bijstand zo goed en duurzaam mogelijk aan het werk te helpen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt: Wat zijn de banen waar we ons op moeten focussen voor de mensen bij ons in de bijstand? In welke sectoren zijn de meeste vacatures die aansluiten bij het profiel van de mensen in de bijstand? Hoe ontwikkelen deze sectoren zich? Uiteindelijk willen we een soort dashboard maken waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de huidige arbeidsmarktsituatie is en hoe goed de koppeling met de mensen uit ons bestand gemaakt kan worden. Hierbij wordt nagedacht over het inzetten van Big Data Analytics, een Big Data Platform en allerlei Big Data Tools.

Kortom, een zeer uitdagende en veelzijdige job waar nog een hoop te leren valt!

Ben jij geïnteresseerd in een traineeship Data Science om als trainee Data Scientist aan de slag te gaan? Kijk dan naar de vacatures!

;