‘Geef nooit op’ – Joey | Accountmanager

‘Geef nooit op’ – Deze slogan kwam langs in mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Een brede slogan die op duizend verschillende manieren kan worden uitgelegd binnen duizend verschillende contexten. Het moment waarop de slogan mij bereikte was echter op de juiste tijd binnen de juiste context.

Breinstein was op zoek naar een gedreven accountmanager in Utrecht die nooit opgeeft. In eerste instantie lijkt dit een vanzelfsprekende wens binnen de saleswereld. Het expliciet benoemen van deze wens, maakte toch dat ik getriggerd was. Het zei mij iets over de cultuur en het DNA van de mensen binnen de organisatie. Het zei iets over de focus op kansen en mogelijkheden. Het was voor mij genoeg om het gesprek aan te gaan en samen lading te geven aan de slogan.

Een jaar verder…

Nu een jaar verder, kijk ik terug op een bewogen periode waarbij ‘niet opgeven’ een rode draad is geweest. In eerste instantie door een stevige leercurve te ondervinden op gebied van visie. Het traditionele denkbeeld rondom sales en scoren veranderde voor mij in een focus op kwalitatief matchen met een duurzame en constructieve samenwerking als gevolg.  Door inhoudelijk op niveau het gesprek over informatie- en verandermanagement te kunnen voeren, kan ik als sparringpartner meedenken met organisaties in de kansen en uitdagingen die zij op strategisch niveau handen en voeten geven. Sales kreeg voor mij een kwalitatieve verdiepingsslag, waarin de sleutel ligt in een mentaliteit van ‘niet opgeven’.

Tegelijkertijd is deze mentaliteit geen garantie voor succes. Externe factoren maken dat ‘niet opgeven’ relevant blijft, zelfs al gaat alles wat binnen je eigen macht ligt van een leien dakje. Uiteraard is de huidige crisis hier het beste voorbeeld van. Waar de eerste weken een landelijk brede focus was op intern crisismanagement, begint een permanente vorm van anders werken zich aan te dienen. Waar men alles stil liet vallen om externe ontwikkelingen aan te kijken, komt plaats voor een digitaal toekomstbeleid dat relevanter is dan ooit. Ondanks dat er overal om ons heen harde klappen vallen, is het meer dan ooit belangrijk om niet op te geven. Om met elkaar mee te denken en samen vorm te geven aan ‘de digitale wereld’.

Een organisatie waar het wind in de zeilen staat

Meer dan ooit heeft de slogan ‘geef nooit op’ lading gekregen. En daarom ben ik blij dat ik voor een organisatie werk waar het wind in de zeilen staat. Waar wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden. Waar de focus ligt op wat er wel kan, niet op wat er niet kan. Waar geen ruimte is voor opgeven. Want dan is alles mogelijk.

;