Data Science Awards

Er worden steeds meer creatieve toepassingen gevonden voor data science technieken in verschillende disciplines, bleek tijdens de uitreiking van de Data Science Awards op 12 juni in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam.

Besef van de mogelijkheden van data science groeit

Het groeiende besef van de mogelijkheden van het slim inzetten van verschillende data science technieken om big data waarde te geven is duidelijk merkbaar in het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid. Termen als machine learning, artificial intelligence en neural networking worden veel genoemd. Maar wat daarvan de praktische mogelijkheden precies zijn, blijft vaak een beetje mysterieus. De uitreiking van de Nederlandse Data Science Awards door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen gaf een goede mogelijkheid om een aantal voorbeelden van data science in action te zien!

Beste wetenschappelijke proefschrift

Binnen de categorie voor beste wetenschappelijke proefschrift won een onderzoek dat data science verbindt aan taalkunde. Machine learning algoritmes werden toegepast om patronen te herkennen in social mediaberichten om daarin taalvariatie te detecteren. Met deze informatie werd onder andere de leeftijd van berichtenschrijvers geschat en de effectiviteit van het taalgebruik van online gezondheidscampagnes geanalyseerd.

Biologische experimenten via de cloud

Een andere award ging naar een start-up dat een apparaat heeft ontwikkeld waarmee biologische experimenten via de cloud kunnen worden uitgevoerd. Ze passen machine learning toe om de grote hoeveelheden meetgegevens die gegenereerd worden tijdens experimenten real-time te kunnen verwerken. Hiermee kunnen zij sneller, efficiënter, goedkoper en kleinschaliger betere resultaten leveren dan met huidig laboratoriummateriaal mogelijk is.

Beste data science toepassing

De prijs voor beste data science toepassing binnen een instituut ging tenslotte naar een bedrijf dat het Nederlandse treinspoornetwerk controleert op beschadigingen. Hierbij wordt close-up filmmateriaal van de rails opgesplitst in foto’s die vervolgens door middel van deep learning  via een neural network worden gecategoriseerd naar de mate en het type beschadiging. Hiermee kunnen 500 foto’s per seconde verwerkt worden, met een categorisatie die in 99% van de gevallen accuraat is.

Verschillende disciplines van data science

Deze voorbeelden van toepassingen in taalkunde, biologie en transport laten mooi zien hoe verschillende disciplines kunnen profiteren van data science. Onder andere de machine learning technieken voor het doen van tekst- en sentiment analyse en visuele inspecties en voor het maken van voorspellende modellen worden al breed toegepast en zullen de komende jaren hoogst waarschijnlijk in populariteit gaan toenemen.

Welke mogelijkheden zie jij?

;