Business analist v.s. Data scientist

Er is veel vraag naar mensen die met data werken, want het belang van datagedreven werken wordt steeds meer erkent door organisaties. Twee beroepen die net op een andere manier omgaan met data zijn de business analist en de data scientist.

Business analisten gebruiken data om de juiste analytische modellen te selecteren voor managers en stakeholders. Zo helpen zij hen om datagedreven beslissingen te maken. Data scientists werken meer met front-end data verzameling en analyse. Hierbij gebruiken ze machine learning en algoritmes om voorspellingen te maken. Waar de focus van een business analist ligt op het ontdekken van trends in de data en het toepassen van deze inzichten in de bedrijfsvoering, kijken data scientists meer naar wat deze trends veroorzaakt heeft.

In deze infographic worden beide beroepen nog eens met elkaar vergeleken. Ook is het belangrijk te melden dat beide beroepen ook veel overeenkomsten hebben. Ze werken vaak met dezelfde data en tools, en doen ook vaak vergelijkbare analyses. In de praktijk worden de beroepen ook vaak door elkaar gebruikt.